Bərəkətli Azərbaycan torpağı geniş inkişaf imkanları yaradır. Bacarıqlı işçi qüvvəsi və səmərəli idarəetmə mexanizminə həvalə edilmiş resurslar indiki və gələcək nəsillərin rifahını təmin edir. Bizim missiyamız yerli biznes və müəssisələrin qlobal təcrübə mübadiləsinə dəstək verməkdir.

Dr. Zamin Hüseynov
Təsisçi

Əlaqə

      Ünvan: ABAK-Az CROWE Ltd., Bakı AZ 1023,
      Salyan şossesi, 2, bina 2, mənzil 19-20.

      Tel: +994(12) 492 78 56
              +994(12) 437 41 47

      Fax: +994(12) 437 41 26

      E-mail: abak@crowe.az

      Web:     www.crowe.az
ABAK-Az CROWE Ltd., Bakı,
AZ 1023, Salyan şossesi,
2, bina 2, mənzil 19-20.

Tel:  +994(12) 492 78 56          +994(12) 437 41 47
Fax: +994(12) 437 41 26
E-mail: abak@crowe.az
Web: www.crowe.az