Bərəkətli Azərbaycan torpağı geniş inkişaf imkanları yaradır. Bacarıqlı işçi qüvvəsi və səmərəli idarəetmə mexanizminə həvalə edilmiş resurslar indiki və gələcək nəsillərin rifahını təmin edir.Bizim missiyamız yerli biznes və müəssisələrin qlobal təcrübə mübadiləsinə dəstək verməkdir.

Audit xidmətləri

  • Məcburi audit
  • Daxili audit
  • Vergi auditi
  • Daxili nəzarət sisteminin auditi
  • Biznes proseslərin auditi
  • Due diligence - Biznes tərəfdaşın maliyyə və hüquqi statusunun qiymətləndirilməsi və ya yoxlanması
  • Uyğunluq auditi
  • Hesablama-ödəmə cədvəllərinin auditi(payroll)
  • İT auditi
  • Ekoloji audit


Dünya sıralamasında reytinqimiz 2019

SERVICE LINE FEE SPLIT - AUDIT & ACCOUNTING
Rank Networks $m   %  
1 PwC 1,7337.6  9% 
2 EY 12,537.9  8% 
3 KPMG 11,150.0  7% 
4 Deloitte 10,200.0  9% 
5 BDO 4,049.9  13% 
6 Grand Thornton 2,134.2  4% 
7 RSM 2,094.1  6% 
8 Crowe 2,078.8  24% 
9 Nexia International 1,760.1  14% 
10 Baker Tilly International 1,207.4  -1% 
11 Moore Stephens International 1,071.2  -3% 
12 HLB International 1,055.8  14% 
13 Kreston International 902,0  14% 
14 Mazars 838.7  11% 
15 PKF International 642.6  8% 
16 Pan-China International 328.9  -9% 
17 ShineWing International 300.1  28% 
18 UHY International 234.9  4% 
19 Russell Bedford International 144.9  5% 
20 SFAI 134.1  -22% 
21 MGI Worldwide 125.2  12% 
22 ECOVIS International 78.8  10% 
23 Reanda International 77.8  13% 
24 UC&CS AMERICA 67.0  62% 
25 Parker Ranall International 50.0  -35% 
26 IECnet 36.1  29% 
27 Auren 34.2  16% 
28 TGS Global 32.1  17% 
29 SMS Latinoamerica 24.7  2% 
30 FinExpertiza 11.6  -12% 
31 Kudos International 8.2  -23 
Source: International Accounting Bulletin 
ABAK-Az Crowe Ltd., Bakı,
AZ 1023, Salyan şossesi,
2, bina 2, mənzil 19/20.

Tel:  +994(12) 492 78 56          +994(12) 437 41 47
Fax: +994(12) 437 41 26
E-mail:       abak@crowe.az
Web:
      www.crowe.az