Bərəkətli Azərbaycan torpağı geniş inkişaf imkanları yaradır. Bacarıqlı işçi qüvvəsi və səmərəli idarəetmə mexanizminə həvalə edilmiş resurslar indiki və gələcək nəsillərin rifahını təmin edir.Bizim missiyamız yerli biznes və müəssisələrin qlobal təcrübə mübadiləsinə dəstək verməkdir.

Audit xidmətləri

  • Məcburi audit
  • Daxili audit
  • Vergi auditi
  • Daxili nəzarət sisteminin auditi
  • Biznes proseslərin auditi
  • Due diligence - Biznes tərəfdaşın maliyyə və hüquqi statusunun qiymətləndirilməsi və ya yoxlanması
  • Uyğunluq auditi
  • Hesablama-ödəmə cədvəllərinin auditi(payroll)
  • İT auditi
  • Ekoloji audit


Dünya sıralamasında reytinqimiz 2017

SERVICE LINE FEE SPLIT - AUDIT & ACCOUNTING
Rank Networks $m   %  
1 PwC 15,280.0  1% 
2 EY 11,301.0  0% 
3 KPMG 10,120.0  1% 
4 Deloitte 9,400.0  -5% 
5 BDO 4,484.9  4% 
6 RSM 2,330.7  3% 
7 Grand Thornton 2,024.9  4% 
8 Nexia International 1,918.1  37% 
9 Crowe Horwath International 1,668.7  5% 
10 Baker Tilly International 1,624.2  9% 
11 More Stephens International 1,426.2  7% 
12 Kreston International 1,094.7  39% 
13 HLB International 1,078.8  20% 
14 Mazars 984.5  6% 
15 PKF International 562.7  3% 
16 UHY International 314.4  -2% 
17 Pan-China International 291.7  13% 
18 SFAI 253.5  218% 
19 MGI Worldwide 243.8  n.av 
20 Russell Bedford International 239.0  11% 
21 ShineWing International 217.0  4% 
22 ECOVIS International 164.6  13% 
23 TGS Global 148.6  1% 
24 Reanda International 72.9  -4% 
25 Auren 55.0  28% 
26 UC&CS AMERICA 55.0  n.d 
27 IECnet 44.3  -34% 
28 SMS Latinoamerica 35.0  2% 
29 FinExpertiza 25.6  21% 
30 Kudos International 8.9  48 
Source: International Accounting Bulletin 
ABAK Az CROWE Ltd., Bakı,
AZ 1023, Salyan şossesi,
2, bina 2, mənzil 19-20.

Tel:  +994(12) 492 78 56          +994(12) 437 41 47
Fax: +994(12) 437 41 26
E-mail:       abak@crowehorwath.az
Web:
      www.crowehorwath.net