Bərəkətli Azərbaycan torpağı geniş inkişaf imkanları yaradır. Bacarıqlı işçi qüvvəsi və səmərəli idarəetmə mexanizminə həvalə edilmiş resurslar indiki və gələcək nəsillərin rifahını təmin edir. Bizim missiyamız yerli biznes və müəssisələrin qlobal təcrübə mübadiləsinə dəstək verməkdir.

Dr. Zamin Hüseynov
Təsisçi

Davamlı inkişaf üzrə xidmətlər


    Davamlılıq təhlili ilə sizə inamlı addımlarınızı istiqamətləndirəcək peşəkar layihə təklif edirik. Bizim təhlilimiz sizə gələcək üçün planlaşdırma və investisiya imkanı yaradacaqdır.
  • Korporativ davamlılıq hesabatı
  • Yerli iqtisadi inkişaf və şəhərlərin inkişaf strategiyası
  • Regional investisiya planı
  • Regional ərazi strategiyaları
  • Coğrafi və Sahəvi Klasterlərin yaradılması planları
  • Ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi
ABAK-Az CROWE Ltd., Bakı,
AZ 1023, Salyan şossesi,
2, bina 2, mənzil 19-20.

Tel:  +994(12) 492 78 56          +994(12) 437 41 47
Fax: +994(12) 437 41 26
E-mail: abak@crowe.az
Web: www.crowe.az