Bərəkətli Azərbaycan torpağı geniş inkişaf imkanları yaradır. Bacarıqlı işçi qüvvəsi və səmərəli idarəetmə mexanizminə həvalə edilmiş resurslar indiki və gələcək nəsillərin rifahını təmin edir. Bizim missiyamız yerli biznes və müəssisələrin qlobal təcrübə mübadiləsinə dəstək verməkdir.

Dr. Zamin Hüseynov
Təsisçi

Müştəri Profili

 • Banklar - audit və qiymətləndirmə xidməti.
 • Lizinq şirkətləri - audit, treninq, proqram təminatı.
 • Sığorta şirkətləri - audit, sığortalanan əmlakın dəyərinin müəyyən edilməsi, treninq.
 • Sənaye və tikinti müəssisələri - audit, biznesin planlaşdırılması, mühasibat uçotunun təşkili və aparılması, qiymətləndirmə, bazar araşdırılması, biznes üçün proqram təminatı.
 • Fiziki şəxslər - şirkət qurulması, biznes planların hazırlanması, əmlakın qiymətləndirilməsi, sosial müdafiə fonduna ayırmalar və əmək haqqından tutulmalar (payroll), səhmdarın sifarişi əsasında mühasibatın yoxlanılması, investisiyalardan səmərəli istifadə və dividendlərin düzgün hesablanmasının auditi, müəssisənin investisiya cazibədarlığının təyin edilməsi.
 • Ticarət müəssisələri - mal qalıqlarının və daşınmaz əmlakın qiymətləndirilməsi, mühasibat uçotunun aparılması.
 • Bələdiyyələr - audit, kütləvi qiymətləndirmə.
 • Dövlət təşkilatları və müəssisələri - mühasibat uşotu məqsədləri üçün əmlakın balans dəyərinin müəyyən edilməsi, regional iqtisadi inkişafın planlaşdırılması, iqtisadi tədqiqatlar, idarəetmənin məlumat sistemlərinin və verilənlər bazasının yaradılması və s.
 • Beynəlxalq təşkilatlar - audit, idarəetmənin məlumat sistemlərinin və verilənlər bazasının yaradılması, tədqiqatlar, treninqlər, kütləvi qiymətləndirmə.
 • Qeyri-hökumət təşkilatları - audit, treninqlər, qiymətləndirmə, monitorinq.
 • Futbol klubları və KİV - audit, qiymətləndirmə.
ABAK-Az CROWE Ltd., Bakı,
AZ 1023, Salyan şossesi,
2, bina 2, mənzil 19-20.

Tel:  +994(12) 492 78 56          +994(12) 437 41 47
Fax: +994(12) 437 41 26
E-mail: abak@crowe.az
Web: www.crowe.az