Bərəkətli Azərbaycan torpağı geniş inkişaf imkanları yaradır. Bacarıqlı işçi qüvvəsi və səmərəli idarəetmə mexanizminə həvalə edilmiş resurslar indiki və gələcək nəsillərin rifahını təmin edir.Bizim missiyamız yerli biznes və müəssisələrin qlobal təcrübə mübadiləsinə dəstək verməkdir.

Məsləhət xidmətləri

 • Texniki-iqtisadi əsaslandırma
 • Qiymətləndirmə
 • Şirkətin qurulması
 • Biznes plan
 • Büdcənin tərtibatı və xərclərə nəzarət
 • Aktivlərin idarə edilməsi
 • Layihənin idarə edilməsi
 • Strateji planlar
 • Müəssisənin sağlamlaşdırılması
 • Motivasiya sisteminin hazırlanması və tətbiqi
 • Maliyyə menecerinin funksiyalarının qismən yerinə yetirilməsi üzrə xidmətlər
 • İslam maliyyələşdirilməsi, o cümlədən banklarda İslam bankçılığı şöbəsinin yaradılması
 • Korporativ müştərilərə İslam bankçılığı üzrə məsləhət verilməsi
 • Turizm biznesinin təşkili və idarə edilməsi


Dünya sıralamasında reytinqimiz 2017

SERVICE LINE FEE SPLIT - ADVISORY
Rank Networks $m   %  
1 Deloitte 20,500.0  10% 
2 PwC 11,531.0  3% 
3 KPMG 9,740.0  7% 
4 EY 7,846.0  8% 
5 Grand Thornton 1,651.8  1% 
6 BDO 1,444.3  -4% 
7 RSM 982.9  8% 
8 Crowe Horwath International 519.2  6% 
9 Baker Tilly International 437.4  -14% 
10 Nexia International 356.8  7% 
11 More Stephens International 356.5  18% 
12 Mazars 272.6  20% 
13 HLB International 187.8  -44% 
14 Kreston International 126.3  -68% 
15 SFAI 92.6  136% 
16 UHY International 72.2  17% 
17 PKF International 62.5  -49% 
18 ECOVIS International 40.3  -25% 
19 MGI Worldwide 39.8  n.av 
20 Russell Bedford International 28.8  -8% 
21 Reanda International 21.8  165% 
22 Auren 17.9  -12% 
23 TGS Global 15.3  6% 
24 ShineWing International 14.9  -26% 
25 Pan-China International 14.6  n.av 
26 SMS Latinoamerica 13.0  -15% 
27 IECnet 9.3  -32% 
28 FinExpertiza 7.5  166 
29 UC&CS AMERICA 7.2  -87% 
Source: International Accounting Bulletin 
ABAK Az CROWE Ltd., Bakı,
AZ 1023, Salyan şossesi,
2, bina 2, mənzil 19-20.

Tel:  +994(12) 492 78 56          +994(12) 437 41 47
Fax: +994(12) 437 41 26
E-mail:       abak@crowehorwath.az
Web:
      www.crowehorwath.net