Bərəkətli Azərbaycan torpağı geniş inkişaf imkanları yaradır. Bacarıqlı işçi qüvvəsi və səmərəli idarəetmə mexanizminə həvalə edilmiş resurslar indiki və gələcək nəsillərin rifahını təmin edir.Bizim missiyamız yerli biznes və müəssisələrin qlobal təcrübə mübadiləsinə dəstək verməkdir.

Məsləhət xidmətləri

 • Texniki-iqtisadi əsaslandırma
 • Qiymətləndirmə
 • Şirkətin qurulması
 • Biznes plan
 • Büdcənin tərtibatı və xərclərə nəzarət
 • Aktivlərin idarə edilməsi
 • Layihənin idarə edilməsi
 • Strateji planlar
 • Müəssisənin sağlamlaşdırılması
 • Motivasiya sisteminin hazırlanması və tətbiqi
 • Maliyyə menecerinin funksiyalarının qismən yerinə yetirilməsi üzrə xidmətlər
 • İslam maliyyələşdirilməsi, o cümlədən banklarda İslam bankçılığı şöbəsinin yaradılması
 • Korporativ müştərilərə İslam bankçılığı üzrə məsləhət verilməsi
 • Turizm biznesinin təşkili və idarə edilməsi


Dünya sıralamasında reytinqimiz 2019

SERVICE LINE FEE SPLIT - ADVISORY
Rank Networks $m   %  
1 Deloitte 25,100.0  13% 
2 PwC 13,622.4  11% 
3 KPMG 11,470.0  13% 
4 EY 9,736.2  14% 
5 Grand Thornton 1,917.5  10% 
6 BDO 1,709.8  11% 
7 RSM 1,181.3  20% 
8 Crowe 952.8  0% 
9 Baker Tilly International 631.2  -26% 
10 HLB International 481.8  85% 
11 Nexia International 400.0  17% 
12 Mazars 355.6  11% 
13 More Stephens International 336.7  -11% 
14 Kreston International 254.4  87% 
15 SFAI 173.9  95% 
16 PKF International 80.7  55% 
17 UHY International 80.2  11% 
18 ECOVIS International 53.9  20% 
19 MGI Worldwide 41.7 
20 Russell Bedford International 40.0  24% 
21 ShineWing International 31.8  120% 
22 Reanda International 24.5  -2% 
23 Auren 22.4  16% 
24 IECnet 18.8  19% 
25 UC&CS AMERICA 18.5  198% 
26 Parker Randall International 16.7  -21 
27 TGS Global 15.1  -2% 
28 SMS Latinoamerica 13.0  1% 
29 FinExpertiza 4.9  12 
30 Pan-China International 4.5  -3 
Source: International Accounting Bulletin 
ABAK-Az Crowe Ltd., Bakı,
AZ 1023, Salyan şossesi,
2, bina 2, mənzil 19/20.

Tel:  +994(12) 492 78 56          +994(12) 437 41 47
Fax: +994(12) 437 41 26
E-mail:       abak@crowe.az
Web:
      www.crowe.az