Bərəkətli Azərbaycan torpağı geniş inkişaf imkanları yaradır. Bacarıqlı işçi qüvvəsi və səmərəli idarəetmə mexanizminə həvalə edilmiş resurslar indiki və gələcək nəsillərin rifahını təmin edir. Bizim missiyamız yerli biznes və müəssisələrin qlobal təcrübə mübadiləsinə dəstək verməkdir.

Dr. Zamin Hüseynov
Təsisçi

Mühasibat və Payroll


  Biz bu gün və gələcəkdə peşəkarlar tərəfindən yüksək səviyyədə mühasibat uçotu sisteminin yaradılması ilə sizə lazım olan vacib məsələlərin keyfiyyətli həllərinin hazırlanması və həyata keçirilməsinə hazırıq.
  • Mühasibat uçotunun qurulması
  • Cəlb edilmiş mühasib xidmətləri
  • Layihələrin mühasibat uçotunun aparılması
  • Hesablama-ödəmə cədvəlinin hazırlanması
  • ƏDV uçotu və bəyannamələrin hazırlanması
  • Maliyyə və vergi uçotunun aparılması
  • Büdcə nəzarəti
  • Nəzarət və proqram təminatının tətbiqi
ABAK-Az CROWE Ltd., Bakı,
AZ 1023, Salyan şossesi,
2, bina 2, mənzil 19-20.

Tel:  +994(12) 492 78 56          +994(12) 437 41 47
Fax: +994(12) 437 41 26
E-mail: abak@crowe.az
Web: www.crowe.az