Bərəkətli Azərbaycan torpağı geniş inkişaf imkanları yaradır. Bacarıqlı işçi qüvvəsi və səmərəli idarəetmə mexanizminə həvalə edilmiş resurslar indiki və gələcək nəsillərin rifahını təmin edir. Bizim missiyamız yerli biznes və müəssisələrin qlobal təcrübə mübadiləsinə dəstək verməkdir.

Dr. Zamin Hüseynov
Təsisçi

Qiymətləndirmə

 • Ədalətli dəyər
 • Girovun qiymətləndirilməsi
 • Daşınmaz əmlakın və torpaq sahələrinin qiymətləndirilməsi
 • Nəqliyyat vasitələrinin, avadanlıq və qurğuların qiymətləndirilməsi
 • Biznesə dəyən zərərin qiymətləndirilməsi
 • Əmlaka dəyən zərərin qiymətləndirilməsi
 • Biznesin qiymətləndirilməsi
 • İnvestisiya layihələrinin qiymətləndirilməsi
 • İntellektual mülkiyyətin qiymətləndirilməsi
Tətbiq edilən standartlar
 • BMHS (IFRS)
 • Azərbaycan Milli Qiymətləndirmə Standartları
 • RICS Standartları ("Qırmızı Kitab", BOMA)
 • Beynəlxalq Qiymətləndirmə Standartları (IVS)
ABAK-Az CROWE Ltd., Bakı,
AZ 1023, Salyan şossesi,
2, bina 2, mənzil 19-20.

Tel:  +994(12) 492 78 56          +994(12) 437 41 47
Fax: +994(12) 437 41 26
E-mail: abak@crowe.az
Web: www.crowe.az