Bərəkətli Azərbaycan torpağı geniş inkişaf imkanları yaradır. Bacarıqlı işçi qüvvəsi və səmərəli idarəetmə mexanizminə həvalə edilmiş resurslar indiki və gələcək nəsillərin rifahını təmin edir.Bizim missiyamız yerli biznes və müəssisələrin qlobal təcrübə mübadiləsinə dəstək verməkdir.

Risklərin idarə edilməsi

  • Biznes riskləri
  • Tənzimləyici riskləri
  • Texnoloji riskləri
  • Saxtakarlıq riskləri
  • Əməliyyat riskləri
  • Maliyyə riskləri
ABAK-Az Crowe Ltd., Bakı,
AZ 1023, Salyan şossesi,
2, bina 2, mənzil 19/20.

Tel:  +994(12) 492 78 56          +994(12) 437 41 47
Fax: +994(12) 437 41 26
E-mail:       abak@crowehorwath.az
Web:
      www.crowehorwath.net