Bərəkətli Azərbaycan torpağı geniş inkişaf imkanları yaradır. Bacarıqlı işçi qüvvəsi və səmərəli idarəetmə mexanizminə həvalə edilmiş resurslar indiki və gələcək nəsillərin rifahını təmin edir. Bizim missiyamız yerli biznes və müəssisələrin qlobal təcrübə mübadiləsinə dəstək verməkdir.

Dr. Zamin Hüseynov
Təsisçi

Təlimlər

 • Mühasibat uçotu
 • Mühasibat uçotu proqramları (1C MAKSOFT)
 • Maliyyə menecmenti
 • Risklərin idarə edilməsi
 • Təkliflərin hazırlanması və Tender dəstəyi
 • Biznesin qiymətləndirilməsi
 • Borcların idarə edilməsi
 • Əmlakın qiymətləndirilməsi
 • BMHS təlimləri
 • Due Diligence (partnyorun yoxlanılması)

Marketinq xidmətləri

 • Bazar araşdırmaları
 • Hədəf bazarlarının müəyyən edilməsi
 • Müştəri profilinin yaradılması
 • Müəssisənin məhsullarının rəqabətə davamlığının analizi
 • Bazar payının müəyyənləşdirilməsi və artırılması strategiyasının hazırlanması
 • Brend siyasəti
 • Reklam siyasəti
ABAK-Az CROWE Ltd., Bakı,
AZ 1023, Salyan şossesi,
2, bina 2, mənzil 19-20.

Tel:  +994(12) 492 78 56          +994(12) 437 41 47
Fax: +994(12) 437 41 26
E-mail: abak@crowe.az
Web: www.crowe.az