Bərəkətli Azərbaycan torpağı geniş inkişaf imkanları yaradır. Bacarıqlı işçi qüvvəsi və səmərəli idarəetmə mexanizminə həvalə edilmiş resurslar indiki və gələcək nəsillərin rifahını təmin edir.Bizim missiyamız yerli biznes və müəssisələrin qlobal təcrübə mübadiləsinə dəstək verməkdir.

Vergi xidmətləri

  • Vergi planlaşdırılması və məsləhətləri
  • ƏDV və digər dolayı vergilər
  • Xarici vətəndaşların vergiyə cəlb edilməsi
  • Gömrük rüsumları


Dünya sıralamasında reytinqimiz 2019

SERVICE LINE FEE SPLIT - TAX
Rank Networks $m   %  
1 PwC 10,320.0  9% 
2 EY 9,040.7  11% 
3 Deloitte 7,900.0  8% 
4 KPMG 6,340.0  9% 
5 BDO 1,889.8  6% 
6 RSM 1,610.8  11% 
7 Grand Thornton 1,191.7  14% 
8 Crowe 1,039.4  9% 
9 Baker Tilly International 920.9  8% 
10 More Stephens International 857.0  13% 
11 Nexia International 840.0  8% 
12 HLB International 722.3  13% 
13 Kreston International 532.0  -16% 
14 PKF International 352.7  13% 
15 Mazars 336.6  11% 
16 ECOVIS International 116.1  7% 
17 Russell Bedford International 104.9  9% 
18 UHY International 103.1  5% 
19 MGI Worldwide 92.8  3% 
20 SFAI 79.5  -28% 
21 UC&CS AMERICA 48.5  -69% 
22 TGS Global 37.7  37% 
23 ShineWing International 36.4  68% 
24 Auren 35.5  4% 
25 Parker Randall International 33.4  -5% 
26 Reanda International 28.9  8% 
27 IECnet 26.3  -20% 
28 SMS Latinoamerica 23.0  5% 
29 Pan-China International 18.0  39% 
30 FinExpertiza 3.8  9% 
Source: International Accounting Bulletin 
ABAK-Az Crowe Ltd., Bakı,
AZ 1023, Salyan şossesi,
2, bina 2, mənzil 19/20.

Tel:  +994(12) 492 78 56          +994(12) 437 41 47
Fax: +994(12) 437 41 26
E-mail:       abak@crowe.az
Web:
      www.crowe.az