Bərəkətli Azərbaycan torpağı geniş inkişaf imkanları yaradır. Bacarıqlı işçi qüvvəsi və səmərəli idarəetmə mexanizminə həvalə edilmiş resurslar indiki və gələcək nəsillərin rifahını təmin edir.Bizim missiyamız yerli biznes və müəssisələrin qlobal təcrübə mübadiləsinə dəstək verməkdir.

Vergi xidmətləri

  • Vergi planlaşdırılması və məsləhətləri
  • ƏDV və digər dolayı vergilər
  • Xarici vətəndaşların vergiyə cəlb edilməsi
  • Gömrük rüsumları


Dünya sıralamasında reytinqimiz 2017

SERVICE LINE FEE SPLIT - TAX
Rank Networks $m   %  
1 PwC 9,085.0  2% 
2 EY 7,751.0  4% 
3 Deloitte 6,900.0  3% 
4 KPMG 5,600.0  5% 
5 BDO 1,672.3  12% 
6 RSM 1,454.9  7% 
7 Grand Thornton 5% 
8 Crowe Horwath International 927.1  9% 
9 Baker Tilly International 816.3  2% 
10 More Stephens International 713.1  1% 
11 Nexia International 684.5  -16% 
12 Kreston International 568.4  1% 
13 HLB International 465.7  7% 
14 Mazars 242.3  -5% 
15 PKF International 218.8  -14% 
16 UC&CS AMERICA 176.9  25% 
17 SFAI 141.4  256% 
18 MGI Worldwide 102.0  n.av 
19 UHY International 97.9  11% 
20 ECOVIS International 97.4  -1% 
21 Russell Bedford International 90.6  0% 
22 TGS Global 41.5  5% 
23 Auren 32.6  -23% 
24 Reanda International 23.5  27% 
25 IECnet 21.8  -32% 
26 SMS Latinoamerica 20.8  2% 
27 Pan-China International 18.2  n.av 
28 ShineWing International 17.8  25% 
29 FinExpertiza 5.3  13 
Source: International Accounting Bulletin 
ABAK Az CROWE Ltd., Bakı,
AZ 1023, Salyan şossesi,
2, bina 2, mənzil 19-20.

Tel:  +994(12) 492 78 56          +994(12) 437 41 47
Fax: +994(12) 437 41 26
E-mail:       abak@crowehorwath.az
Web:
      www.crowehorwath.net